Doorverwijzing?

 NAAR WIE?

  • Huisarts / Kinderarts
  • Ambulante multidisciplinaire teams
  • Voedingsteams in ziekenhuizen
  • EetMee: Multidisciplinaire groepspraktijk voor jonge kinderen met eetproblemen


Tools

DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN


De NIAS: De Nine Item ARFID Screening is een zelfrapportage-instrument voor kinderen vanaf 10 jaar en volwassenen. Het is een eerste screening die zicht geeft op de subcategorie van ARFID. Het kan gebruikt worden door artsen en zorgberoepen.


De PARDI: Dit is het Pica, ARFID, Rumination Disorder Interview, het diagnostisch instrument. Dit instrument is te hanteren door beroepen binnen de geestelijke gezondheidszorg.


Meer informatie op: https://www.accare.nl/child-study-center/kennisdomein/e-learning-pardi


Info

MEER INFORMATIE

Boeken:

Over leven met ARFID – Rita Maris
ARFID te lijf – Rita Maris
Thijs lust geen ijs – Rita Maris
Autisme en eetproblemen – Thomas Fondelli