Bio-PsychoSociaal Model

Vroegdetectie

BELANG VAN VROEGDETECTIE BIJ KINDEREN

ARFID heeft grote gevolgen op biologisch, psychologisch en sociaal vlak. Wanneer men ARFID te laat vaststelt, ontstaat een bepaald eetpatroon wat moeilijker te veranderen is. De impact op kinderen en hun gezinnen is groot waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Bovendien is er een verhoogd risico op eetstoornissen in de adolescentie of volwassenheid indien er geen intensieve multidisciplinaire behandeling volgt. Vroegdetectie is dus cruciaal om escalatie te vermijden.


Noden

WAAR HEBBEN DEZE GEZINNEN NOOD AAN

 • Iemand die luistert
 • Erkenning en begrip
 • Iemand die mee nadenkt
 • Hulpvraag verhelderen
 • Ontschuldiging
 • Psycho-educatie
 • Balans tussen draagkracht en draaglast
 • Sociaal netwerk
 • Multidisciplinaire kijk
 • Oorzaak opsporen
 • Tijdige doorverwijzing indien nodig